ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att kunden registrerar sig för en kurs bekräftar kunden att hen läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren.

Arrangörens åtagande och syftet med kursen
Kurser som Arrangören arrangerar tillhandahålls kunden i deras egenskap av näringsidkare eller annars med avseende på dennes yrkesprofession. Arrangörens åtagande består av att arrangera utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla kunden en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.

Kursens ämne, tidpunkt, plats m.m
Kursen kan äga rum på anvisad plats eller digitalt, vilket framgår i samband med anmälan. På vår hemsida finns aktuella uppgifter om kursens innehåll, kursledare, tidpunkter för kursen, platsen där den hålls m.m. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i kursprogrammet fram till dagen när kursen äger rum.

Betalning och betalningsvillkor
Bokningen är bindande och betalning av deltagaravgiften betalas med betalkort eller mot faktura. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar. 

Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25 % enligt lag.

Avbokning och överlåtelse
Vid avbokning fram till 30 dagar före kursstart återbetalas hela deltagaravgiften. 

Senare än 30 dagar innan kursstart går det att överlåta kursplatsen till annan person i samma organisation eller boka om till ett annat kurstillfälle eller annan kurs som arrangeras av oss. 

Ombokning till ett annat kurstillfälle eller annan kurs (med samma deltagaravgift) är avgiftsfri fram till en vecka innan kursstart. Senare än 7 dagar innan kursstart, faktureras en ombokningsavgift på 1 200kr per dag. Dvs 1 200kr för endagskurser och 2 400kr för tvådagarskurser.

Eventuell avbokning eller ombokning ska alltid ske skriftligt till oss. Ombokning eller byte av deltagare blir giltigt efter att deltagaren har erhållit en bekräftelse från oss.

Vid överlåtelse av kursplats till annan person i samma organisation skall även denne för egen del bekräfta att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till Villkoren.

Vi har rätt att ställa in en kurs fram till och med 7 dagar innan kursstart vid för få anmälningar varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas inte.

Behandling av personuppgifter
I samband med att kunden anmäler sig till en utbildning kommer Arrangören samla in personuppgifter tillhörande kunden, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, m.m. Läs mer om hur deltagares personuppgifter behandlas i vår personuppgiftspolicy.

Force majeure
Arrangören har rätt att ställa in utbildningen för det fall genomförandet av utbildningen påverkas av omständighet som ligger utanför Arrangörens kontroll, såsom strejk, brand, naturkatastrof, krigshandling, myndighets åtgärd eller kursledares plötsliga sjukdom. Arrangören har även rätt att ställa in utbildningen om Arrangören på grund av sådan omständighet bedömer att genomförande av utbildningen innebär risk för människors hälsa eller liv.

Om utbildningen ställs in enligt ovan erbjuds kunden att delta i en annan utbildning för samma kostnad alternativt att erhålla återbetalning av avgiften. Ersättningar därutöver utbetalas inte