Fyra fack för förändring (DVD)

499,00 kr

Hur man, i fyra konkreta steg, åstadkommer en permanent förändring både i det privata och professionella livet.

+

Föreläsning, 4 timmar 30 minuter

Hur man, i fyra konkreta steg, åstadkommer en permanent förändring både i det privata och professionella livet. En föreläsning i 4,5 tim uppdelat på 4 delar. Med modeller, verktyg och historier som tydliggör de fyra förändringsstegen.